Umeå universitet

Isak Jonsson

  


Teknologie doktor i datavetenskap 


Adress: Inst. för datavetenskap
Umeå Universitet
901 87 Umeå
Tel: 090-7866583
Fax: 090-7866126
Mobil: 0761-999960
Epost: isak@cs.umu.se
Rum D443 på fjärde våningen i MIT-huset 

   

 

Umeå Universitet
Teknisk Naturvetenskaplig Fakultet
Institutionen för Datavetenskap
   

>> Hemsida
> Publikationer
> Forskning
> Undervisning
> Om mig
> ACM ICPC
> Hjärngympa

 
In English
Tyvärr är inte alla sidor uppe än. Men jag jobbar på det.


Institutionen för Datavetenskap
Umeå Universitet
Informationen kontrollerades senast 2006-06-08
Ansvarig för sidan: Isak Jonsson@cs.umu.se