Välkommen till datatjej 2005!

Datatjej är en årligt återkommande konferens för tjejer som läser en längre (160-180p) utbildning inom datateknik/datavetenskap i Sverige. Den allra första konferensen arrangerades 1998 i Umeå med 20 deltagare. Sedan dess har datatjej vandrat runt på de tekniska högskolorna och universiteten i Sverige medan deltagarantalet ökat. År 2005 har Datatjej hittat hem igen och kommer att hållas i Umeå torsdag den 27:e till söndag den 30:e januari. Antalet deltagare beräknas, som under de senaste åren, till drygt hundra personer.

Mentorskap - året tema

Temat för Datatjej 2005 är mentorskap, vilket kommer att vara något som genomsyrar hela konferensen. Många av oss som anordnar kommande konferens har själva goda erfarenheter av mentorskap efter att ha deltagit i ett lokalt projekt. Vi vill nu dela med oss av den erfarenheten till övriga datatjejer runt om i Sverige och inspirera deltagarna till att starta egna/gå med i befintliga projekt.

Vi vill värna om det fåtal tjejer som läser på våra utbildningar och inspirera dem till att stanna kvar i databranschen. Vi hoppas att vi på lång sikt bidrar till en ökad andel kvinnor inom data.

Tidigare konferenser

Det saknas tyvärr länkar till några av konferenserna.