next up previous contents
Next: ContentsUMEÅ UNIVERSITET August 25, 2000
Institutionen för datavetenskap  
Material till Unix-intro för TDV 2000  Introduktion till Unix


För tekniska datavetare vid Umeå UniversitetSigrid Lindholm, c99shm@cs.umu.se
Per Nordlinder, per@cs.umu.se
Marcus Bergner, bergner@cs.umu.se
Jon Hollström, jon@cs.umu.se

Sammanfattning:

Vi ska i detta häfte försöka förklara och klargöra de mest grundläggande delarna av den datavetenskapliga institutionens Unix-system. Detta är mest tänkt att hjälpa dig att komma igång samt att användas som en liten repetition av vad som sagts på introduktionen. Ett annat syfte är att hindra den ovane Unix-användaren från att bli avskräckt över något som till en början kan verka lite krångligt och svårt men som med tiden blir både roligt, smidigt och användbart. 

Jon Hollström, Marcus Bergner, Per Nordlinder och Sigrid Lindholm
2000-08-25